Ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϩ︤ⲛ︥ⲧⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︦ⲛ︥ⲕⲏⲙⲉ?

Ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲩⲣⲓⲱⲥ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲗⲁⲥ ⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲏ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲏ ⲉϥⲭⲣⲱ ⲙⲙⲟϥ. ⲁⲛⲅ ⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ· ⲛⲧⲁⲩⲗⲟ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲁⲗⲁⲥ ϩⲁⲧϩⲏ ⲛ-1700 ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛϥ ⲇⲉ ⲉⲓⲥ ⲁ-150 ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲥ ⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲧⲉ.

Ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲛ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲥϩⲁⲓ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲱⲛϩ ϩⲛⲣⲱⲛ ⲙⲛⲧⲟⲟⲧⲛ. ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲟⲩⲛⲧⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲓϭⲱⲱⲃⲉ ⲟⲩⲛϣⲁϫⲉ ⲃⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ· ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲁⲣⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲧⲱⲱϭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ϩⲙⲡⲉϣⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ.

Ⲉⲓϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲥϩⲁⲓ ϩ︤ⲛ︥ⲧⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︦ⲛ︥ⲕⲏⲙⲉ ⲛ︦ⲁϣ ⲛ︦ϩⲉ?

Ⲁⲓⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲓⲟⲛ ϩⲛⲧⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲗⲟⲅⲓⲁ. Ⲛⲉⲁⲓⲙⲉ ⲛⲛⲁⲥⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ· ⲏⲇⲏ ⲁⲓϫⲓⲥⲃⲟ ⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲟⲩ ϩⲛⲧⲁⲛⲍⲏⲃⲉ· ⲧⲙⲛⲧⲅⲁⲗⲗⲓⲕⲟⲥ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲕⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲧⲙⲛⲧⲓⲁⲡⲱⲛⲓⲕⲟⲥ. ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲉϯⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϫⲓⲥⲃⲟ ϩⲙⲡⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲓⲟⲛ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉϯϫⲡⲓ ϫⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏ ϩⲛⲕⲉⲗⲁⲥ ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲛⲁϣⲃⲣⲁⲕⲣⲟⲁⲧⲏⲥ ϫⲉⲉⲓⲛⲁⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϣ ⲛⲗⲁⲥ? ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲗⲁⲥ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥ ⲙⲡⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲁⲓϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲉϥϯⲥⲃⲟ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲟⲣⲡ? ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲡⲣⲉϥϯⲥⲃⲟ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉⲃⲱⲕ ⲛⲅϫⲓⲥⲃⲟ ⲙⲡⲉⲓⲁⲥⲡⲉ ⲉⲕⲉϯϩⲏⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲣⲁⲣⲡⲉⲓϩⲱⲃ.

Ⲡⲗⲏⲛ ϯⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲱϣ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲉⲓⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲧⲉⲥⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲉϥϯⲥⲃⲟ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲱϣ ⲙⲡⲉⲓϭⲱⲱⲃⲉ: ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲁⲕ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ!

ⲡⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲏⲙⲓⲟⲛ ⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ
ⲡⲁⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲓⲟⲛ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ϩⲓⲕⲱⲛ: Ⲟⲩⲓⲕⲓⲡⲁⲓⲇⲓⲁ

Ⲉⲧⲉⲧ︤ⲛ︥ϣⲁⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓⲥⲃⲟ ⲛ︦ⲧⲙ︤ⲛ︦ⲧ︥ⲣ︤ⲙ︦ⲛ︥ⲕⲏⲙⲉ ⲛ︦ϩⲟⲩⲟ

Ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲡⲣⲁⲧⲧⲉⲥⲑⲁⲓ ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲡⲓⲱϣ ⲛϩⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ· ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲉϯⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙⲙⲛϭⲱⲱⲃⲉ ϩⲙⲡⲉϣⲛⲉ ⲉⲟⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧϥ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲕⲱⲧ ϩⲉⲛϭⲱⲱⲃⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲧⲉⲃⲁⲉⲓϩ ⲉⲩⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ. ϩⲓⲡϭⲱⲱⲃⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥϩⲁⲓ ⲧⲉⲧⲛϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϭⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲁϩ ⲙⲡⲟⲣⲟⲥ ϩⲱⲥ:

ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲙⲛⲧⲥϩⲁⲓ

Ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲱⲧ ⲛ︦ⲛⲉⲓⲥⲧⲉⲃⲁⲉⲓϩ ⲁⲩⲱ ⲧ︤ⲛ︥ⲛⲁⲩ?

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ-2012· ⲛⲉⲁⲓⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲛⲧⲁϣⲃⲉⲉⲣⲉ ⲧⲕⲁⲑⲏⲅⲏⲧⲏⲥ Ⲕⲁⲣⲟⲗⲓⲛⲉ Ϣⲣⲟⲉⲇⲉⲣ ϩⲙⲡⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲓⲟⲛ Ⲧⲩϥⲧⲥ ϩⲙⲂⲟⲥⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲁⲛⲍⲏⲃⲉ ⲛϣⲱⲙ· ⲛⲧⲉⲣⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲛⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ ϫⲉⲙⲛⲉⲣⲅⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛⲥⲧⲉⲃⲁⲉⲓϩ ⲛϣⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲏ ⲧⲙⲛⲧⲗⲁⲧⲓⲛⲓⲕⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲛ ϭⲟⲙ ⲉⲕⲱⲧ ⲟⲩⲉⲣⲅⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲕⲱⲣϣ ⲡⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ (ⲡⲕⲗⲏⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲙⲁ ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲏ ⲛⲁⲛⲑⲣⲱⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲟⲥ, NEH ⲙⲛⲫⲓⲇⲣⲩⲙⲁ ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲕⲟⲥ ⲛⲉⲣⲉⲩⲛⲁ ⲛⲧⲉⲡⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ ⲛⲄⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ, DFG) ⲉⲧⲣⲉⲩϯ ⲛⲁⲛ ⲧⲇⲁⲡⲁⲛⲏ ⲉⲕⲱⲧ ⲛⲟⲩⲁⲣⲉⲭⲉⲓⲟⲛ ⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛϣⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉⲓⲥⲧⲉⲃⲁⲉⲓϩ‏· ⲁⲛⲣϩⲁϩ ⲛⲉⲣⲅⲟⲛ ϫⲓⲛⲡⲉⲓⲟⲩⲉⲓϣ ⲙⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲃⲏⲣ ⲙⲛⲛⲁⲕⲣⲟⲁⲧⲏⲥ ϩⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲓⲟⲛ.

Ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ. Ⲙⲓⲱⲧⲛ ⲧⲱⲛⲟⲩ!